Het hoogteverschil in de tuin, circa 1,40 meter, is overbrugd door een keerwand van getrommelde, grijze betonblokken. Van hetzelfde materiaal is een trap vervaardigd om naar het lager gelegen gedeelte van de tuin te komen.
Hier is een hardhouten damwand aangebracht, met vlonder boven het water. Op de damwand begint het tuingedeelte.